JUMALY ® tự chữa lành lượng tử 

 

Nguyễn Thị Hồng Minh là người tích hợp và thành lập ra phương pháp 
JUMALY ® tự chữa lành lượng tử 

(nhãn hiệu được đăng ký theo luật bằng sáng chế của Đức 
Sao chép bị coi là vi phạm bản quyền)
Cô đang sống và làm việc tại Đức với chồng và 3 con .
Cô là một huấn luyện viên chuyển hoá , có tầm nhìn xa, người thông qua phương pháp Tự Chữa lành bằng tần số cao hơn của mình, hỗ trợ mọi người trên khắp thế giới với sự trợ giúp của tần số trong việc làm rõ các tắc nghẽn.
Cô có khả năng kết nối với các tần số cao nhất có thể và giúp mọi người có thể truy cập được.
Cô ấy truyền lại kiến ​​thức của mình trong nhiều cuộc hội thảo, hội thảo và hội thảo trên web, 

www.Lotus-Wellness-Sylt.de
YouTube Kanal - JuMaLy Heilung TV:
Chữa lành lượng tử JuMaLy:
https://youtu.be/EwWITBpIcTM
Trí tuệ nội tâm innewise :
https://youtu.be/Brc_8uqGVWQ
YouTube Kanal - Hong Minh TV:
Chữa lành từ tâm
https://youtu.be/MEcmqrXPIwA
12 động tác mát xoa mặt
https://youtu.be/9xonjAhgz0s
Vimeo Kanal
Chữa lành bằng năng lượng sóng schumann 7,83 Hz
https://youtu.be/Brc_8uqGVWQ
SoundCloud Kanal:
Thiền biết ơn 
Tôi Là sự đầy đủ trọn vẹn
von Nguyen Thi Hong Minh auf #SoundCloud https://soundcloud.app.goo.gl/ozQLd5bKGoe1Pc5x7
Chánh Ngữ
von Nguyen Thi Hong Minh auf #SoundCloud https://soundcloud.app.goo.gl/QtH6xM8Ky459rqKZ8